Rosse Buurt – Algemene Informatie

De Amsterdamse Wallen zijn eigenlijk wel het meest bekende hoerengebied van deze wereld. Veel dames achter de ramen en veel rumoer. ‘s Avonds is gebied bijna geheel in het rood gehuld  vanwege de rode lampjes die bij de dames van lichte zeden voor de ramen hangen. The Red Light District; maar waar is het ooit begonnen?

Amsterdam, dat in de dertiende eeuw nog slechts een straatje aan een dijk was, groeide in de zestiende en vooral de zeventiende eeuw uit tot een wereldstad. In die tijd ontwikkelden zich in het denken over de stad de stereotypen die nog steeds bepalend zijn voor het beeld van Amsterdam zoals dat in binnen- en buitenland heerst.

De handel – vooral door de scheepvaart over het IJ en de Amstel – bracht toen grote rijkdom met zich mee, die bijzondere uitbreidingen van de stad en een opvallend hoog niveau op het gebied van architectuur en kunst mogelijk maakte.

Het water omgaf de stad niet alleen, maar ging ook binnen de muren een prominente rol spelen. Er werden grachten gecreëerd in de bekende halvemaanvorm, die nog altijd het historische gezicht van de stad vormt. De Dam, de grachten en pleinen, de gebouwen en schilderijen uit de zeventiende eeuw hebben in de afgelopen eeuwen talloze kunstenaars en schrijvers als bron van inspiratie gediend en zijn ook nu nog de belangrijkste blikvangers van de stad. Maar ook de ‘mentaliteit’ van de Amsterdammer – toen en nu – is befaamd. In Amsterdam hadden niet de edelen, maar de gegoede burgers het voor het zeggen.

De heren van de Amsterdamse burgerij onderhandelden op gelijke voet met de vorsten van Europa. Thuis in hun eigen stad waren zij weliswaar machtig en rijk als koningen, maar bleven zij toch een zekere gematigdheid in acht nemen. ‘Doe maar gewoon’ lijkt zelfs toen al het motto geweest te zijn. Een pragmatische houding lag ook ten grondslag aan de reputatie van Amsterdam als baken van vrijheid en tolerantie. Verschillende geloofsovertuigingen bestonden hier eendrachtig naast elkaar en gewaagde politieke pamfletten konden zonder strenge censuur het daglicht zien, net als boeken die in de rest van Europa verboden waren. Deze vermaarde verdraagzaamheid kwam eerder uit praktische dan uit principiële motieven voort. De stad, die voor haar bloei zozeer afhankelijk was van de handel, kon zich geen maatschappelijke onrust veroorloven.

De handel was nu eenmaal het meest gebaat bij rust en harmonie. Daarnaast leverden de vele vluchtelingen uit minder tolerante streken een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Amsterdamse economie.

Tegenwoordig wordt de aloude Amsterdamse tolerantie nog steeds weerspiegeld in de wijze waarop de stad omspringt met vraagstukken rondom prostitutie, pornografie, homoseksualiteit, drugs en euthanasie. Zaken die in andere oorden veroordeeld worden, worden hier gedoogd of zelfs geïntegreerd in het stadsleven. Amsterdam is in de afgelopen eeuw dan ook een toevluchtsoord geweest voor hippies en andere jongeren met een alternatieve levenswijze, en daarmee ook het toneel van protesten van allerlei aard. Dit is het Amsterdam zoals het overal ter wereld bekend staat. Tijdens onze bekende Wallen Tour in Amsterdam komt u hier alles over te weten. Wilt u een uitje organiseren? Bekijk dan ook onze bedrijfsuitje amsterdam website of bezoek onze website voor een vrijgezellenfeest, teamuitje of personeelsuitje. Of bekijk onze uitgebreide vrijgezellenuitjes in amsterdam voor mannen en vrouwen website. Lees hier verder op onze pagina voor een geslaagd vrijgezellenuitje.